Matteavtaler

Vi kan tilby matteavtaler til små og store bedrifter. Med en tilpasset matteavtale kan man redusere vedlikeholdskostnadene på gulvet, opprettholde et godt inneklima og redusere renholdskostnadene.

Vi har et bredt utvalg av matter som effektivt absorberer smuss og skitt. Vi kan tilby matteavtaler til små og store bedrifter!

Med en tilpasset matteavtale kan man redusere vedlikeholdskostnader på gulv, opprettholde et godt inneklima og redusere renholdskostnadene. Vi leverer i dag matteavtaler til blant annet verksteder, kontorer og barnehager.

Matte JPG

Vi kan tilby en bredt utvalg av matter som effektivt absorberer smuss og skitt. Kunden velger selv hvilken utbyttefrekvens, størrelse og farge de ønsker på mattene. Hvor ofte mattene bør skiftes ut avhenger av en rekke faktorer og bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.